In memoriam: Rini Buijs

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Voor-IM.-A.v.A-7-939x1024.jpg

1939 – 2023

Rini heeft zich ruim 25 jaar voor de vereniging Aktie voor Aktie ingezet. Hij was o.a. bestuurslid, penningmeester en interim-voorzitter maar ook een zeer betrokken adoptie-ouder die de kinderen financieel steunde. Samen met zijn echtgenote Truus en andere leden van het oude bestuur heeft hij meerdere malen de projecten en kinderen in Brazilië bezocht. Hij genoot daarvan. Hij had helder in beeld wat de oprichters van Aktie voor Aktie voor ogen hadden en heeft zich daar altijd voor ingezet. Hij heeft ervaren dat zijn bezoeken aan Brazilië hem een heel bijzonder Brazilië-gevoel hebben gegeven. Zonder andere betrokkenen te kort te willen doen, kunnen we zeggen dat Rini één van de stevige pijlers was waar Aktie voor Aktie op gebouwd is. Hij ging met respect de discussie aan, en verdedigde de doelen met goede argumenten en wist met zijn heldere geest heel vaak hoe het vroeger geregeld was. Zijn laatste projectvoorstel was een waterpomp in Guinee waar de dorpelingen momenteel heel gelukkig mee zijn. Rini was al enige tijd ziek; zijn longen functioneerden steeds slechter. Hij is meerdere keren met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar Rini bleef betrokken bij Aktie voor Aktie. Bijna wekelijks had hij overleg met de voorzitter om de voortgang en ontwikkelingen van de diverse projecten te bespreken. Toch kwam het bericht van zijn overlijden als een donderslag bij heldere hemel. We missen Rini. Zijn visie, inzichten en manier van discussiëren hebben we als zeer waardevol ervaren. We zijn trots en dankbaar dat we met hem mochten samenwerken. Er is een mooi mens heengegaan.