Jaarverslag secretariaat Aktie voor Aktie over 2023

Jaarverslag secretariaat Aktie voor Aktie over 2023.

Bestuur:

Op 3 mei van dit jaar is onze Nestor Rini Buijs overleden en hebben we afscheid moeten nemen van een mooi mens. Het bestuur bestaat uit Frank Venus, voorzitter, Nathalie Spee, penningmeester, Nino Bloemsma, Joop van Wijk, en Chris Gaasbeek. Eind 2022 heeft Mieke Claushuis, secretaris, het bestuur verlaten en in april van dit jaar is zij opgevolgd door Janet Kassing. In april is tevens een webmaster gevonden. Wilma Houdijk heeft de taak op zich genomen de website actueel te maken en deze up to date te houden.

Algemene Ledenvergadering:

Deze heeft plaatsgevonden op 3 juni in het Vereenigingsgebouw in De Meern. Frank Venus en Nino Bloemsma waren beiden aftredend maar opnieuw beschikbaar en herkozen. Truus Buijs en Ria van Wijnbergen vertelden hun ervaringen tijdens hun bezoek aan Brazilië, eind vorig jaar.

Brazilië:

De congregatie in Olinda heeft aangegeven dat hun vertrek uit Palmeira dos Indios dit jaar definitief zal zijn omdat er onvoldoende jonge zusters zijn die het werk kunnen overnemen en voortzetten. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met een andere congregatie: Vila São Francisco. De verwachting is dat deze nieuwe congregatie in 2024 het werk in Palmeira dos Indios zal overnemen. De activiteiten in het opvanghuis in Igaci, zullen vooralsnog wel door de zusters uit Olinda uitgevoerd worden. Er worden momenteel 199 kinderen opgevangen, waarvan 102 kinderen adoptie ouders hebben. De kosten voor de overige 97 kinderen worden betaald uit de eigen middelen van de vereniging, de zogenaamde collectieve adopties. We zijn dankbaar voor de al zoveel jaren trouwe giften door de adoptie ouders. Er staan echter nog veel kinderen op de wachtlijst en we zijn dus voortdurend op zoek naar nieuwe adoptie ouders.

Er is dit jaar geen bezoek geweest van Jos Wouters die in Pão de Açucar werkt aan het Social Project Clementina Wouters. We verwachten Jos in april 2024 weer te mogen ontvangen in Nederland.

Voor Kerst 2023 heeft de vereniging voor alle kinderen van onze projecten een extra donatie gedaan, die naar eigen inzicht van de leiding besteed kon worden.

Een bezoek van de vereniging Aktie voor Aktie aan Brazilië is er dit jaar niet van gekomen maar staat voor 2024 wel op de planning.

Guatemala:

Ook in 2023 is het project van Tess voor kinderen met Schisis (hazenlip) met mooie resultaten voortgezet. Dit jaar hebben we het met Tess mogelijk gemaakt om 12 kinderen een betere toekomst te geven.

Guinee:

De waterpomp in het dorp van onze contactpersoon Oumou Barry, wordt met steun van onze vereniging onderhouden en is uit veiligheid voorzien van een hek. Er zijn nog meer aanvragen ontvangen van Oumou, maar daarover zijn we nog in gesprek.

Dominicaanse Republiek:

Ook de kinderen die naar het basis onderwijs gaan en zelf geen verplicht schooluniform, sportkleding en ander lesmateriaal kunnen betalen, hebben we dit jaar weer gesteund. Onze contactpersoon van de Stichting Domino Foundation, brengt regelmatig verslag uit en garandeert dat onze donaties volledig besteed worden aan de gevraagde schoolartikelen.  

Malawi:

In Malawi loopt het project Scholingsfonds reeds 12 jaar. Er is voortdurend instroom en uitstroom van studenten. Er zijn in 2023 maar liefst 30 studenten financieel gesteund, 4 studenten zijn inmiddels afgestudeerd en van 14 andere studenten is de verwachting dat ze binnenkort de studie kunnen afronden. Er zijn dit jaar 12 nieuwe studenten gestart. De opleidingen duren 1, 2 of soms 4 jaar. Het zijn praktijkopleidingen zoals leraar, houtbewerker of meubelmaker en lasser. Er zijn goede contacten met de contactpersoon in Malawi en we ontvangen regelmatig informatie over de voortgang. De contactpersoon kent de studenten persoonlijk en regelt stageplaatsen, wat helpt voor de baankans. Soms starten afgestudeerde jongeren een eigen bedrijf. Niet elke student maakt de studie af, maar er zijn toch elk jaar 20 studenten.

Meervoudig gehandicapte kinderen krijgen fysiotherapie zodat ze niet alleen maar hoeven te liggen maar ook leren zitten, staan en lopen. Dankzij meerdere fondsen en een kleine bijdrage van Aktie voor Aktie konden dit jaar voor bijna 17.000 euro zonnepanelen en zonnebatterijen geplaatst worden op diverse woonlocaties en het kantoor op de hoofdlocatie. Dit is zeer welkom in een gebied waar geen of beperkte elektriciteit is en het ’s avonds altijd vroeg donker is.

De stichting Maret en de stichting Spirit hebben beiden wederom hun steun gegeven aan dit project in Malawi waardoor ook schooluniformen gekocht konden worden en twee studenten financieel ondersteuning krijgen.

Ook voor Malawi staat voor 2024 weer een bezoek gepland. Vanzelfsprekend houden we u via de website zeker op de hoogte van onze bevindingen.

Linda Daalhuizen:

Op 24 oktober van dit jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van Linda Daalhuizen. Zij was nog jong maar ernstig ziek. Linda werd als klein meisje geadopteerd en groeide op in Vleuten. Zij was de aanleiding om de vereniging Aktie voor Aktie op te richten. Een interview met Linda heeft u kunnen lezen in de Aktief.

Willibrordloop Vleuten:

Deze heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden, op 8 november. Een vertegenwoordiger van ons bestuur is bij deze activiteit aanwezig geweest. De mooie opbrengst van EUR 5.151,= is wederom weer voor onze vereniging.