Begrijpend lezen in Brazilië

De kinderen die door Aktie voor Aktie worden opgevangen, hebben meestal ouders die analfabeet zijn. Zulke kinderen hebben op school een enorme leerachterstand, met name in begrijpend lezen. Aktie voor Aktie heeft daarvoor diverse projecten opgezet. Zo hebben we de opvanghuizen van computers voorzien waarop alle kinderen mogen werken. Dat helpt. Vervolgens hebben we een deskundige in het bestuur gehaald. Dankzij haar zijn er enkele maatregelen genomen die het begrijpend lezen verbeteren. Afgelopen jaar hebben we de tehuizen voorzien van een groot aantal boeken voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Boeken met veel plaatjes. Dit helpt de kinderen om lezen leuk te vinden en daardoor werkt het verbeterend voor begrijpend lezen.
Studiefonds Veronica
Een van de leden van Aktie voor Aktie zag een aantal jaren geleden al het belang van een voortgezette opleiding. Hij stortte een aanzienlijk bedrag dat daarna door vele donateurs is aangevuld. Uit dit fonds kunnen we studiekosten betalen, ongeacht of we op dat moment voldoende middelen hebben. In de wetenschap dat een vervolgstudie later zijn vruchten afwerpt.