Guatemala

Tess Unlimited

Stichting Tess Unlimited is een Nederlandse stichting gevestigd in Guatemala. De stichting is opgericht in 2008 door Tessa de Goede de Ordoñez. Tess Unlimited zet zich in voor kinderen geboren met schisis; een aangeboren afwijking waarbij de lip en in veel gevallen ook het gehemelte niet volledig zijn gesloten. In Nederland beter bekend als een ‘hazenlip’ en/of ‘open gehemelte’.

Guatemala is een derdewereldland. De zorg die beschikbaar is in Guatemala is hierdoor zeer beperkt en schisis wordt in openbare ziekenhuizen niet behandeld. Dit betekent dat kinderen die met schisis geboren worden dit voor de rest van hun leven zouden hebben. Tess Unlimited zet zich daarom in voor deze kinderen in Guatemala, zodat zij net als wij de kans krijgen een gelukkig en betekenisvol leven te leiden. Half juli 2023 ontvingen wij het onderstaande bericht met de bijbehorende foto’s.

Hierbij stuur ik je met heel veel plezier de foto’s van de volgende 3 kinderen die door jullie zijn geopereerd!

De eerste foto is Edgar, hij is 3 jaar oud en geopereerd aan zijn open gehemelte. De tweede en derde foto zijn van Neithan, hij is geopereerd met 5 maanden aan zijn enkelzijdige lip. De vierde en vijfde foto (iets meer foto’s om een beter beeld te krijgen) zijn van Marlon! Marlon is geboren met een Tessier 7 schisis, dit betekent dat de zijkant van zijn mond een stukje open is. Dit komt best wel vaak voor in Guatemala en ook deze kinderen moeten geopereerd worden. Marlon was al bijna 3 dus het werd wel een beetje tijd.

Alle operaties zijn heel goed verlopen! Ontzettend bedankt wederom voor jullie hulp!

Heel veel liefs uit Guatemala.