Fysiotherapie in Dawn Centre

Lifeline beheert in dit gebied een kinderdorp Namisu. In dit dorp is het Dawn Centre gelegen. In dit centrum worden ruim 40 kinderen opgevangen met allerlei handicaps, vaak zijn ze zelfs meervoudig gehandicapt. In Afrika is er nauwelijks aandacht voor deze kinderen met een beperking, maar hier heeft men een unieke oplossing gevonden. De kinderen met een beperking leven met ongeveer tien kinderen in een huis en de verzorging van de kinderen is in handen van de moeders van die kinderen. Elke week is er één moeder die de verzorging op zich neemt. Op die manier is de moeder negen weken thuis bij haar gezin en een week zorgt ze voor gehandicapte kinderen.

Veel kinderen zijn verlamd, verkrampt of juist spastisch en niet in staat om zelf te lopen. Sommigen kunnen zelfs niet zelfstandig zitten. Toch heeft AquAid ervoor gezorgd dat de meeste van deze gehandicapte kinderen onderwijs kunnen volgen in de basisschool die in dit kinderdorp is ingericht. Daarvoor hebben ze twee leraren en enkele onderwijsassistenten aangesteld. Op deze wijze worden kinderen met een handicap geïntegreerd in een normale leeromgeving.
Daarvoor is nodig dat de kinderen zo goed mogelijk leren omgaan met hun fysieke beperkingen. Om dat te bereiken komt een mobiel fysio-team wekelijks langs. Niet alleen de kinderen van het Dawn Centre, ook een groep kinderen uit de omgeving krijgt dan fysiotherapie. Bovendien worden de ouders en verzorgers erbij betrokken, zodat ook zij leren hoe ze de kinderen het beste kunnen helpen.

De grootste problemen doen zich voor bij kinderen die pas na een aantal jaren naar dit centrum komen voor hulp. De kinderen hebben dan soms een verhard en stijf lichaam, met de armen en benen in een onnatuurlijke houding vast tegen het lichaam. Maar ook met hen worden goede resultaten geboekt.

Wekelijkse fysiotherapie

Elke vrijdag zijn de fysiotherapiesessies in het Dawn Centre onder leiding van een professionele fysiotherapeut van ‘Feed the Children‘. Het programma loopt nog steeds goed en verandert het leven van veel baby’s en jonge kinderen. Aquaid Lifeline heeft sinds het najaar van 2022 “outreach clinics” georganiseerd om het team verder de dorpen in de omgeving in te brengen en zo ook gezinnen te bereiken die te ver van het Dawn Centre af wonen.

Aktie voor Aktie ondersteunt Aquaid Lifeline met € 2.000 per jaar. Mocht u het Dawn Centre willen ondersteunen, dit mag eenmalig maar ook structureel, neem dan contact met ons op!