ANBI-gegevens

Aktie voor Aktie is een Algemeen Nut Beogende Instelling
De belastingdienst stelt vast of een goed doel aan de voorwaarden voldoet en controleert regelmatig of de instelling nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

De voordelen van de ANBI zijn voor een donateur of erflater:

Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Er behoeft geen schenk- of erfbelasting betaalt te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Denk ook aan een periodieke schenking.
Met een periodieke schenking kunt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel. Dus zonder dat een deel van de gift niet aftrekbaar is! Voor een periodieke schenking behoeft u bovendien niet meer naar de notaris.

Met deze link komt u direct bij de model-overeenkomst van de belastingdienst. Desgewenst willen wij u graag helpen bij het opstellen en bij het kiezen van een geschikt doel.