Scholingsfonds

Scholingsfonds voor jonge studenten

Als sinds 2009 ondersteunen wij 20 studenten in Malawi per jaar. Deze jongeren komen door armoede en verlies van ouders uit een kwetsbare omgeving en krijgen de kans tot het van volgen van praktijk gerichte opleidingen. Zo worden ze onderwijzer, lasser of metaalbewerker, meubelmaker, administrateur, verloskundige, kleermaker of opgeleid in landbouw en irrigatie, en dergelijke. Velen van hen vinden daardoor werk of kunnen met de opleiding voor zichzelf beginnen. hebben inmiddels meer dan 300 studenten door het Scholingsfonds hun opleiding kunnen doen! Aktie voor Aktie bekostigt voor 20 studenten per jaar hun opleiding. In totaal gaat het om € 10.000 per jaar, dus gemiddeld per student € 500 per jaar.”

Hieronder noemen wij enkele verhalen van studenten, van het begin tot recent. Deze verhalen laten zien wat de meerwaarde is van het kunnen doen van een beroepsopleiding in Malawi.

Samuel

Een paar jaar terug deed Samuel de opleiding lassen en fabricage. Hij heeft onze contactpersoon eind 2022 met gepaste trots recente projecten laten zien die hij heeft gedaan, de speeltoestellen die hieronder zijn te zien. Dit is ook een  goed voorbeeld van hoe de hulp bij het trainen van beroepsvaardigheden een jonge man echt heeft geholpen om vooruit te komen en een klein bedrijf op te bouwen en voor zichzelf en zijn gezin te zorgen.

Bright

Hij studeert en doet het erg goed. Op dit moment probeert hij ideeën te bedenken voor zijn bachelor ingenieursproject op het gebied van irrigatie, techniek en klimaat. Uit de rapportage die we kregen: “Hij is een zeer hardwerkende student en steekt veel energie in zijn opleiding en heeft uitstekende cijfers behaald. Hij ontving een prijs voor beste student voor uitstekende prestaties en kreeg daarom een beurs voor zijn laatste jaar van de Lilongwe Water Board, daarom zal zijn laatste jaar gedeeltelijk worden gefinancierd door LWB.”  Dit was halverwege 2022, hij is nu bezig met zijn laatste jaar.

Bright pronkt trots met zijn certificaten. Het blauwe certificaat is voor excellente leerlingprestaties.