Jaarverslag secretariaat Aktie voor Aktie over 2022

Algemeen:

Gedurende het jaar 2022 hebben we gelukkig met vallen en opstaan, zowel in Brazilië en de andere landen waar we hulp verlenen alsook in Europa, de ergste corona maatregelen achter ons kunnen laten! Door corona zijn er wel veel plannen sterk vertraagd. Maar nu kunnen we weer verder.

In het najaar was zelfs een Brazilië reis door de voorzitter, samen met enkele leden, weer mogelijk. Kijk voor een dag tot dag verslag over deze intensieve 10 daagse reis in de Aktief 2022/2023.

Bestuur:

Nog even ter info: Het bestuur bestaat uit Frank Venus voorzitter, Nathalie Spee als penningmeester, Mieke Claushuis (afgetreden in het najaar), Nino Bloemsma, Joop van Wijk, Chris Gaasbeek en onze nestor Rini Buijs. 

Communicatie:

De lijntjes met elkaar, bestuur en de zusters in Igaçi en Palmeira, en de contactpersonen voor de andere landen, houden we zo kort mogelijk. Mails en google translate zijn onmisbaar geworden.

Dat geldt ook voor de contacten met Jos Wouters in Brazilië. Zijn project in Pão de Açúcar wordt nu Social Project Clementina Wouters genoemd. Jos wil dit project binnen enkele jaren geheel zelfstandig maken, los van Aktie voor Aktie. De eerste 4 jaar betalen we nog wel de huur voor het gebouw. 

Verder houdt Jos ons op de hoogte over politieke en onderwijs ontwikkelingen in Brazilië.

In de loop van 2022 is de inlevering van de UBO-verklaringen bij de KvK en de banken afgerond. Dit heeft nogal wat moeite gekost, maar we voldoen nu dus weer aan de eisen.

Mbt de projecten:

Brazilië: Soms gaat het moeizaam en krijgen we niet altijd de duidelijkheid die we willen, en spelen cultuurverschillen een rol, maar met geduld en (wederzijds) begrip, komen we elke keer weer tot overeenstemming.

De zusters hebben zich geweldig ingezet maar worden ook steeds ouder zonder dat zich jonge zuster zich melden ter opvolging. De congregatie heeft al aangegeven dat de zorg voor de beide tehuizen moeilijk wordt en dat er op termijn wellicht één moet sluiten of door een andere congregatie moet worden overgenomen.

Hoe dat binnen een paar jaar handen en voeten zal krijgen is nog onduidelijk. Onze inzet bij het overleg over een andere werkwijze zal altijd zijn om de belangen van de kinderen scherp in het oog te houden.

Malawi:

Zoals u in de nieuwsbrief en de Aktief heeft kunnen lezen hebben we in Malawi mooie afstudeer successen mogen vieren. Jammer dat het daarna toch nog moeilijk blijft om daarna een passende baan te vinden in Malawi.

De stichting Maret heeft ons haar steun toegezegd. Ook de stichting Spirit blijft ons steunen met fysiotherapie voor zwaar gehandicapte kinderen in Malawi.

Voor een nieuw project voor zonnepanelen is de subsidie door SOS definitief geworden, zodat de installatie kan worden aangelegd en de schoolkinderen daarna ook ’s avonds hun huiswerk kunnen doen. Voorheen was is er geen elektriciteit en was het dus ‘s avonds donker en was werken onmogelijk.

Guatemala

Zoals u weet zijn we in 2021 gestart met ondersteuning aan Tess, die kinderen uit Guatemala met Schisis (hazenlip en/of open gehemelte) laat opereren en daarmee een beter leven geeft, de foto’s van de resultaten zijn hartverwarmend. Dit mooie project hebben we ook in 2022 weer van harte ondersteund en uitgebreid en in 2023 gaan we daar zeker mee door.

Guinee:

Door de bezielende leiding van Oumou Barry is het met onze steun gelukt in het geboorte dorp van Oumou een waterpomp te slaan. Voorheen was er in het hele dorp geen fris drinkwater beschikbaar en moest van kilometers ver (lopend) worden gehaald. De pomp geeft gezond water en is een grote verbetering voor het gehele dorp.

Dominicaanse Republiek:

In de Dominicaanse Republiek is het basis onderwijs gratis, maar moet elk kind zijn verplichte schooluniform, sportkleding en verdere schoolspullen wel zelf aanschaffen. Kinderen die dat niet kunnen hebben we geholpen. Ze krijgen geen contant geld. Om er zeker van te zijn dat onze hulp voor 100% aan schoolspullen wordt besteed gaat een medewerker van de Stichting Domino Foundation met elk kind afzonderlijk de schoolspullen kopen.

Toekomst:

AvA bestaat al 43 jaar maar als bestuur hebben we wel de opdracht ons te bezinnen hoe we in de toekomst verder gaan zowel in de landen, en betreffende de diverse projecten, die we ondersteunen maar ook in eigen land.

Zoals u ook weet is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Zowel hier als elders en ook het stichtingsbestuur wordt een dagje ouder.

In 2022 hebben we enkele avonden onder leiding van een extern Bureau intensief over deze problematiek gesproken.

We kunnen u nog niet de finale uitkomsten, van onze bezinning op de toekomst presenteren, maar er is al wel besloten dat we bij de verdere uitwerkingen ons zullen richten op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit geldt zowel voor ons bestuur in Nederland als voor de organisaties in de landen die de projecten welke we steunen moeten uitvoeren.