Aktie voor Aktie

Wie zijn wij?

Aktie voor Aktie is een vereniging die kansarme kinderen in ontwikkelingsgebieden wil helpen om een menswaardige en zelfstandige toekomst te bereiken.

Dat is hard nodig omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen uit de armste gezinnen zonder hulp niet in staat zijn om een minder armoedig leven te leiden dan zij bij hun ouders gewend zijn. Ze hebben daarvoor eten nodig, begeleiding in hun ontwikkeling en hulp bij het leren op school. En hun ouders blijken hen dat niet te kunnen bieden. En door deze groep kinderen te helpen, bereiken we ook dat de hele gemeenschap een verbetering ondergaat. De kinderen werken immers als voorbeeld voor anderen.

Aktie voor Aktie is actief in Noordoost Brazilië, in Malawi en soms in Zuid Afrika. Ze werkt met lokale organisaties ter plekke en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Steeds met kleinschalige, overzichtelijke projecten om de kans van slagen te verhogen.

Aktie voor Aktie werkt vanuit Vleuten-De Meern met uitsluitend vrijwilligers.  En zoals in elke vereniging hebben de leden het recht om mee te beslissen over het beleid, over de projecten en over de gebieden waar hulp aan kinderen wordt geboden.

Aktie voor Aktie heeft een heel bijzonder donatie-beleid. Een donateur mag zelf kiezen aan welk project zijn of haar donatie moet worden besteed. En Aktie voor Aktie garandeert dat de donatie voor de volle honderd procent naar dat project gaat. Er wordt dus geen geld ingehouden voor de eigen organisatie.

Aktie voor Aktie garandeert dat iedere ontvangen hulpverleningseuro voor 100% naar de mens in nood gaat. Aktie voor Aktie staat er ook garant voor dat de giften besteed worden voor het doel waarvoor ze gegeven worden.

Dat kan….. omdat:

  • Aktie voor Aktie uitsluitend werkt via veldwerkers in de noodgebieden waarmee een vertrouwensband bestaat;
  • Aktie voor Aktie hier in eigen land uitsluitend werkt met vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor dit doel;
  • Aktie voor Aktie geen dure wervingscampagnes voert, maar steun zoekt voor het werk met simpele middelen en persoonlijk contact.