Brazilië

Opvanghuizen en scholen

Aktie voor Aktie heeft twee opvanghuizen laten bouwen in Igaçi en in Palmeira dos Indios. Deze huizen vangen elke dag een kleine honderd kinderen op. Om half zeven komen ze al binnen voor het ontbijt. Daarna is er een dagprogramma met spelen, leren en eten.  Verder zijn er allerlei activiteiten die opvoedend van aard zijn en die de kinderen zelfstandigheid bijbrengen. Ze leren bijvoorbeeld hun kleding herstellen. Er is een bibliotheek en er zijn computers. Ze kunnen er douchen, iets dat thuis vaak niet mogelijk is. De opvanghuizen hebben ook regelmatig contact met de moeders en soms de vaders. Aktie voor Aktie zorgt elk jaar voor de exploitatiekosten, voor het leer- en speelmateriaal en voor bibliotheekboeken. Voor beide huizen samen is ook een vervoermiddel aangeschaft, een busje.

Uitbreiding van de school

In Pao de Açúcar heeft Aktie voor Aktie een uitbreiding van een school bekostigd.  Een uitbreiding met een bibliotheek, een computerzaal, een handwerkzaal en nog enkele klaslokalen. De school is een particuliere school, gestart door zusters. Zij zagen de noodzaak voor zo’n school omdat de staatsschool (evenals in heel Brazilië) heel slecht is en het elke dag onzeker is of de docenten wel komen opdagen.

Opleiding

In Igaçi is een schoonheidssalon ingericht voor de opleiding tot schoonheidsspecialiste en kapster. Op dit moment is het de bedoeling om deze salon uit te breiden tot een volledig lesgebouw.

Kindercrèche

In Batalha is meebetaald aan de bouw van een kindercrèche met dezelfde doelstellingen als de hiervoor genoemde opvanghuizen.