Zonnepanelen voor Aquaid

Aktie voor Aktie steunt partnerorganisatie Aquaid Lifeline in Malawi dit jaar met een extra project: zonnepanelen en zonnebatterijen.

Aquaid heeft in totaal zeker 25 locaties in het zuiden van Malawi, variërend van de hoofdlocatie Namisu Children village met allerlei woon-, kantoor- en dienstgebouwen tot dagopvangcentra en scholen in de regio. Op veel van deze locatie is geen of beperkt elektriciteit van het centrale net aanwezig. Daarvoor is zonne-energie een goede oplossing! Zo is er ook tijdens de avonden altijd verlichting. Dat is ook nodig want het is het hele jaar door al vroeg donker in Malawi: tussen 18.00 en 19.00 uur.

Op in totaal 12 gebouwen, waarvan 6 woongebouwen voor kinderen, worden zonnepanelen en/of zonnebatterijen geplaatst of vervangen. Een flink project dat in totaal € 17.850,- kost. Aktie voor Aktie heeft dit bedrag voor 90% door sponsoring ontvangen! Dank dus aan Stichting Onderwijs Steunfonds, stichting Maret, stichting Spirit, stichting Wijzijnéén voor andere, IJsselsteinloop (2022).

Bijgaande foto’s geven een impressie van één van deze locatie, Ntonio House. Dit jongenshostel in Namisu biedt een woonplaats aan 20 jongens en is daarmee de grootste van de woningengebouwen op het terrein.