Aktie voor Aktie steunt een Engelse organisatie AquAid Lifeline die in het zuiden van Malawi actief is.

Malawi is een van de armste landen ter wereld en elke hulp is daar welkom. Wij steunen daar een tweetal projecten. In de eerste plaats betalen we de kosten van een beroepsopleiding voor twintig jongeren. Daarnaast betalen we mee aan de kosten van fysiotherapie voor een groep gehandicapte kinderen.

de situatie ter plaatse is schrijnend
AquAid beheert in dit gebied een kinderdorp Namisu. In dit dorp is het Dawn Centre gelegen. In dit centrum worden ruim 40 kinderen opgevangen met allerlei handicaps, vaak zijn ze zelfs meervoudig gehandicapt. In Afrika is er nauwelijks aandacht voor zulke gehandicapte kinderen, maar hier heeft men een unieke oplossing gevonden. De gehandicapte kinderen leven met ongeveer tien kinderen in een huis en de verzorging van de kinderen is in handen van de moeders van die kinderen. Elke week is er één moeder die de verzorging op zich neemt. Op die manier is de moeder negen weken thuis bij haar gezin en een week zorgt ze voor gehandicapte kinderen.

Veel kinderen zijn verlamd, verkrampt of juist spastisch en niet in staat om zelf te lopen. Sommigen kunnen zelfs niet zelfstandig zitten. Toch heeft AquAid ervoor gezorgd dat de meeste van deze gehandicapte kinderen onderwijs kunnen volgen in de basisschool die in dit kinderdorp is ingericht. Daarvoor hebben ze twee leraren en enkele onderwijsassistenten aangesteld. Op deze wijze worden kinderen met een handicap geïntegreerd in een normale leeromgeving.
Daarvoor is nodig dat de kinderen zo goed mogelijk leren omgaan met hun fysieke beperkingen. Om dat te bereiken komt een mobiel fysio-team wekelijks langs. Niet alleen de kinderen van het Dawn Centre, ook een groep kinderen uit de omgeving krijgt dan fysiotherapie. Bovendien worden de ouders en verzorgers erbij betrokken, zodat ook zij leren hoe ze de kinderen het beste kunnen helpen.

De grootste problemen doen zich voor bij kinderen die pas na een aantal jaren naar dit centrum komen voor hulp. De kinderen hebben dan soms een verhard en stijf lichaam, met de armen en benen in een onnatuurlijke houding vast tegen het lichaam. Maar ook met hen worden goede resultaten geboekt.

Wat doet Aktie voor Aktie?
Aktie voor Aktie steunt dit project sinds 2018 en we zijn van plan om die steun gedurende meerdere jaren te blijven geven. Onze ervaringen met AquAid zijn goed en we worden door hen uitgebreid geïnformeerd. Ons deel in de kosten van fysiotherapie bedraagt ongeveer € 2.000,- per jaar.