Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van hulp aan mensen (met name gericht op kinderen) in probleemgebieden om hen een betere toekomst te bezorgen, zulks in de meest ruime zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren, het activeren, het coördineren, het begeleiden van hulpverleningsactiviteiten, ten behoeve van – en het rechtstreeks en gecontroleerd verlenen van hulp aan – mensen in nood, via in de probleemgebieden werkzame hulpverleners, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Frank Venus, voorzitter
Mieke Claushuis, secretaris
Wim Klasens, penningmeester
Mireille van der Horst, opleidingen
Joop van Wijk, subsidies
Nino Bloemsma, administratie
Rini Buijs, algemeen
Chris Gaasbeek, Malawi