Met wie werkt Aktie voor Aktie samen?

Personen in Nederland
Wat is Aktie voor Aktie zonder leden en donateurs en vrijwilligers? Zij zorgen ervoor dat de vereniging leeft. Dat er genoeg geld binnenkomt om het werk in de ontwikkelingsgebieden voort te kunnen zetten. Dat het werk in Nederland tegen zeer lage kosten kan worden verricht omdat alle kaderleden vrijwilliger zijn. En dat nieuwe leden en donateurs zich aanmelden.

Organisaties in Nederland
Natuurlijk zijn er leden en donateurs die een actie houden, bijvoorbeeld bij een verjaardag of bij een jubileum. Maar ook allerlei soorten kerken, bedrijven, personeelsverenigingen en stichtingen weten ons te vinden voor het doen van een donatie of voor het financieel adopteren van een kind.

Sommige bedrijven helpen ons in natura, zoals het drukken van het blad of van een flyer.

Daarnaast is het voor een goed doel ook mogelijk om subsidie te krijgen. Zo helpt de gemeentelijke overheid een enkele keer. En Wilde Ganzen is bereid om bijna 50% bij te dragen in de kosten van een project dat past bij hun doelstelling.

Organisaties in het ontwikkelingsgebied
Aktie voor Aktie gaat niet vanuit Nederland naar de ontwikkelingsgebieden om hulp te verlenen. Daarvoor wordt samenwerking aangegaan met betrouwbare  lokale organisaties. Op dit moment zijn dat:

 • Zusterordes
  In de beginjaren was dat een Nederlandse zusterorde uit Asten met drie zusters in Alagoas. Maar nu zijn een tiental Braziliaanse zusters actief van de orde: Instituto Sagrado Coração de Jesus. Deze orde is op meer plaatsen in Brazilië actief en beschikt ook over jonge en over goed opgeleide nonnen. Zo zijn er vele met een opleiding in pedagogie en in sociaal werk.

 • Parochies
  De samenwerking met parochies loopt hard terug. Dat komt met name door nieuwe wetgeving in Brazilië. Toch blijven de banden bestaan omdat zij zoveel hebben betekent voor de stichting van scholen, crèches en buurtcentra.
 • Gemeenten
  Steeds meer zien gemeenten waar we werkzaam zijn de meerwaarde van onze aanpak. Dus vragen ze zusters van onze opvanghuizen om advies en betalen ze docenten en keukenpersoneel voor de opvanghuizen.
 • Vereniging van boeren, MTC in Igaçi, Brazilië
  MTC zet zich in voor een betere opbrengst voor boeren. Zij doet dat met opleidingen voor jonge boeren, met onderhandelingen met de overheid, met coöperaties die het product van de boeren gebruiken als grondstof (en zo zorgen voor meer werk en een hogere opbrengst). Zij hebben ons gevraagd mee te helpen aan de oprichting van een landbouwschool.

 • Stichting The Shelter Ministries in Kriel, Zuid Afrika
  Deze organisatie beheert een opvanghuis voor kinderen met HIV en Aids en een voorschoolse opvang. De Nederlandse familie Griffioen doet hier al jaren goed werk.
 • AquAid Lifeline in Zuid Malawi
  Een stichting gelieerd aan een Engels bedrijf die zorgt voor opvang en opleiding van kinderen en jongeren, waaronder ook gehandicapte kinderen. Voor Afrika iets heel bijzonders.

Al deze organisaties worden lokaal weer geholpen door vrijwilligers en door bedrijven.