Leden en donateurs bepalen het beleid

Aktie voor Aktie is een vereniging. In het land van de goede doelen is dat bijzonder. Bijna alle goede doelen zijn immers stichtingen waarbij je als donateur weinig in te brengen hebt.

In een vereniging heeft de jaarvergadering het voor het zeggen. Die stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. Die bepaalt wie er in het bestuur mogen zitten en of het bestuur het goed doet. En de jaarvergadering bepaalt ook het beleid. Meestal op voordracht van het bestuur, maar als lid van Aktie voor Aktie kan je wel meedenken over de belangrijke vragen waar de vereniging voor staat. En het bestuur is daar ook blij mee.

Aktie voor Aktie heeft nog iets bijzonders. Ook de donateurs mogen meebepalen voor zover het hun donatie betreft. Aktie voor Aktie garandeert dat de gehele donatie zal worden besteed aan het lopende project dat de donateur heeft gekozen. Dus zonder enige aftrek voor organisatiekosten. Bij donaties van enige omvang zullen we de donateur ook informeren over de voortgang van het project.