Hoe wij kansarme kinderen steunen

De basis van onze hulp bestaat uit vier onderdelen.

Opvang
De eerste actie is deze kinderen van de straat halen en een veilige omgeving bieden. Een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze dingen kunnen doen die thuis niet mogelijk zijn, zoals spelen en lezen. Overigens vangt Aktie voor Aktie de kinderen alleen op in overleg met de ouders. Zij moeten het er mee eens zijn, net als het kind. 

Voeding
Deze kansarme kinderen lopen meestal op straat om voedsel te zoeken, thuis is er te weinig. Aktie voor Aktie geeft hen te eten zodat ze niet meer hoeven te zoeken. Dat eten is ook belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind tot een gezonde volwassene. Nog belangrijker is dat het kind niet meer obsessief gericht is op: ‘hoe kom ik vandaag aan eten?’. Er komt dus ruimte om aan morgen, aan de toekomst te gaan denken.

Begeleiding
De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit opvoeding die de ouders niet of nauwelijks kunnen geven. Persoonlijke hygiëne, orde en regelmaat, eigenwaarde en sociale vaardigheden zijn belangrijke onderdelen.

Om dat te bereiken krijgen de kinderen sport en recreatie aangeboden, zelfs zo nu en dan een feestje of een uitje. Veel aandacht voor presentatie,  samenwerking, teamwork. Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Verder krijgen ze een beter beeld van de maatschappij, ze leren om zich heen te kijken. Hoe werkt de overheid? Hoe werken bedrijven? 

Soms worden kosten van artsen of fysiotherapeuten vergoed.

Opleiding
De kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan. Maar ze hebben vaak een enorme achterstand omdat ze van huis uit niets meekrijgen. Er zijn geen boeken of tijdschriften in huis. Vader en moeder zijn meestal analfabeet en denken dat de kinderen de school niet kunnen volgen. In elk geval kunnen de ouders hen niet helpen met school. Aktie voor Aktie zorgt voor bijles met ervaren docenten. Vooral goed begrijpend lezen is voor veel kinderen een groot probleem.

Vaak is het lespakket van de lagere school in ontwikkelingsgebieden onvoldoende. Dan wordt gezorgd voor een aanvulling. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om met computers te werken, dat geeft ze een betere uitgangspositie voor de toekomst. Handwerken, borduren, knutselen, koken, muziek, bezigheden om de concentratie en de creativiteit te verbeteren. En het kan een stap zijn naar een toekomstig beroep.

Aktie voor Aktie stimuleert ook het volgen van een beroepsopleiding of een middelbare school. Zo kunnen de kosten van schoolgeld, boeken, reiskosten en begeleiding betaald worden uit ons studiefonds ‘Veronica’. Het overtuigen van ouders, het voorbereiden op toelatingsexamens, het beschikbaar stellen van computers voor schoolwerk, voor de kinderen die gemotiveerd zijn doe je een heleboel.