Financiële adoptie

Financiële adoptie van kinderen
Onze contactpersonen in Brazilië selecteren de kinderen die zonder steun weinig toekomstmogelijkheden hebben. Meestal op grond van de thuissituatie en het onvoldoende inkomen van de ouders.

Aktie voor Aktie zoekt adoptie-ouders die bereid zijn het bedrag van € 22,50 per maand per kind te betalen. Dat geld wordt gebruikt voor de opvang, de opvoeding en de opleiding van die kinderen.

Jaarlijks krijgen de ouders een brief van het adoptiekind, die vertaald wordt door een van onze vaste vertalers. Sommige adoptie-ouders hebben ook door het jaar contacten met hun kind, meestal per brief.

Zodra het kind niet meer verbonden is aan het opvanghuis of aan de school, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat het kind gaat werken, eindigt de adoptie. Het kind wordt gevraagd een afscheidsbrief aan de adoptie-ouders te schrijven en Aktie voor Aktie zoekt een nieuw kind om te adopteren. In enkele gevallen blijft het contact met de adoptie-ouders bestaan.

Tijdens werkbezoeken aan Brazilië hebben we jonge vrouwen ontmoet die jarenlang financiële steun hebben ontvangen. Zij zijn ontzettend dankbaar voor de kansen die ze daardoor kregen en velen zijn goed terecht gekomen. Helaas zijn er ook meisjes die op hun 14de een kind krijgen of die verslaafd raken.  In elk geval heeft een belangrijk deel van de kinderen meer bereikt dan op grond van hun thuissituatie mogelijk werd geacht.