Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuurders
Bestuurders ontvangen geen andere vergoeding dan die voor noodzakelijk gemaakte kosten, vooraf goedgekeurd door het bestuur. Dit betreft voornamelijk administratieve kosten zoals postzegels en dergelijke.

Voor zover werkbezoeken worden gebracht aan de projecten (bijvoorbeeld in Brazilië) gebeurt dat steeds volledig op kosten van het betreffende bestuurslid of op kosten van een gevonden sponsor. Reis- en verblijfkosten betaald door de vereniging zijn in alle gevallen volledig terugbetaald aan de vereniging in de vorm van een donatie door het bestuurslid waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Dit wordt apart in de jaarrekening vermeld.