Lopende projecten

Lopende projecten
Hieronder een korte beschrijving van lopende projecten.  Meer gedetailleerde informatie kunt u opvragen via het contactformulier op de pagina Contact.

Fysiotherapie voor gehandicapte kinderen
In Malawi werkt Aktie voor Aktie samen met AquAid Lifeline Fund. Zij hebben onder andere een voor Afrika heel bijzonder kinderdorp Namisu. In dit kinderdorp ligt het Dawn Centre voor gehandicapte kinderen. Een groepje van moeders zorgt hier bij toerbeurt telkens een week voor de gehandicapte kinderen en kan dan vervolgens meerdere weken thuis zijn bij haar gezin. Veel van deze kinderen zijn zo gehandicapt (vaak meervoudig) dat ze zich nauwelijks kunnen bewegen of kunnen zitten. Daarom zorgt Aktie voor Aktie ervoor dat er wekelijks een fysiotherapeut langskomt om die kinderen te behandelen. Zelfs kinderen die zich nauwelijks konden bewegen, krijgen door deze behandeling soepeler spieren en leren zo om zelf te zitten en te kruipen.

Realisatie van een sportvloer in Palmeira dos Indios
Ons opvanghuis in Palmeira dos Indios heeft geen faciliteit om buiten te sporten. Het tehuis ligt tegen een heuvel en voetballen doen de kinderen dus op een aflopend vlak, flink aflopend. Dat is geen doen. We hebben nu een deskundige ingeschakeld die gaat kijken op welke plaats een vlakke sportvloer kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van de kosten en de donaties zal ook een eenvoudige ombouw worden gemaakt.


Opening van een derde opvanghuis in Pão de Açúcar
Aktie voor Aktie is in Brazilië actief in de staat Alagoas. Ruim 65 procent van de kinderen in deze staat groeit op in bittere armoede. De twee opvanghuizen in Igaçi en in Palmeira dos Indios hebben elk een capaciteit van 100 kinderen. In 2018 zijn we in Pão de Açúcar een nieuw opvanghuis gestart, voorlopig in een huurpand. Hier vangen we al zo’n 40 kinderen op. En dat in de opbouwperiode!


Beroepsopleidingen in Malawi
In Malawi is het volgen van een beroepsopleiding niet kosteloos. Een student is gauw € 500,- per jaar kwijt aan lesgeld en boeken voor een meerjarige praktijkopleiding. Aktie voor Aktie betaalt elk jaar de kosten van twintig studenten uit arme gezinnen. Onze organisatie ter plaatse biedt begeleiding aan de studenten, helpt te zoeken naar stageplekken om de kans op betaald werk te vergroten en informeert ons over de studieresultaten. 


Stimuleren van kansarme kinderen
Aktie voor Aktie zet zich in voor kansarme kinderen. Dat is in de meeste gevallen succesvol. Telkens weer blijkt dat het deze kinderen ontzettend motiveert als ze weten wie in Nederland hun opvangkosten betaalt. Dan kunnen ze een kerstkaart sturen en dromen over hun Nederlandse ouders. Tijdens werkbezoeken krijgen we steevast vragen over hun adoptie-ouders, zo fijn vinden ze dat. Daarom heeft Aktie voor Aktie het adoptie-lidmaatschap in het leven geroepen. Het functioneert al vele jaren.


Begrijpend lezen in Brazilië
De kinderen die door Aktie voor Aktie worden opgevangen, hebben meestal ouders die analfabeet zijn. Zulke kinderen hebben op school een enorme leerachterstand, met name in begrijpend lezen. Aktie voor Aktie heeft daarvoor diverse projecten opgezet. Zo hebben we de opvanghuizen van computers voorzien waarop alle kinderen mogen werken. Dat helpt. Vervolgens hebben we een deskundige in het bestuur gehaald. Dankzij haar zijn er enkele maatregelen genomen die het begrijpend lezen verbeteren. Afgelopen jaar hebben we de tehuizen voorzien van een groot aantal boeken voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Boeken met veel plaatjes. Dit helpt de kinderen om lezen leuk te vinden en daardoor werkt het verbeterend voor begrijpend lezen.


Studiefonds Veronica
Een van de leden van Aktie voor Aktie zag een aantal jaren geleden al het belang van een voortgezette opleiding. Hij stortte een aanzienlijk bedrag dat daarna door vele donateurs is aangevuld. Uit dit fonds kunnen we studiekosten betalen, ongeacht of we op dat moment voldoende middelen hebben. In de wetenschap dat een vervolgstudie later zijn vruchten afwerpt.


Stichten van een landbouwschool in Alagoas
Alagoas is een deelstaat van Brazilië met bijna vier miljoen inwoners. Maar er is geen enkele landbouwschool. Er is wel een landbouwuniversiteit! Daaraan kan je zien hoe de rijken het in dit land voor het zeggen hebben. Een landbouwschool voor arme boeren is niet in het belang van de grootgrondbezitters. Zij bezitten 60 procent van de landbouwgronden in Alagoas. Samen met een vereniging van boeren (MTC) werken we aan de stichting van een landbouwschool. Gezien de wetgeving is de medewerking van de overheid noodzakelijk. Dat is dus de eerste barricade die genomen moet worden.