Het bestuur van Aktie voor Aktie nodigt alle leden, adoptie-leden, donateurs en relaties uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering. 

Voor een levende vereniging is uw inbreng van groot belang en we stellen het daarom zeer op prijs als u aanwezig wilt zijn!

Uit praktische redenen zijn de stukken geplaatst op onze website (*)

Datum:                     Zaterdag 09-07-2022 

Plaats:                      Het Vereenigingsgebouw Zandweg de Meern

Aanvang:                 10.00-11.30 uur

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter, Frank Venus

2. Verslag van de jaarvergadering van December 2021 (in pdf via deze link en te lezen in Aktief (*))

3. Jaarverslag 2021 van het secretariaat (zie link) 

4. Financieel jaarverslag over 2021 (*) (zie link)

5. Jaarplan 2022 (*) (zie link)

6. Begroting 2022 (*) (zie link)

7. Rondvraag

8. Sluiting