computer ondersteund onderwijs

Opleiding van de kinderen

  • Aktie voor Aktie heeft een studiefonds Veronica, opgericht vanuit een grote schenking van een van onze leden. Dit fonds heeft als doel het laten doorleren van de kansarme kinderen, zo mogelijk universitair of gerichte beroepsopleiding . We denken daarmee de arme gemeenschappen belangrijk te kunnen versterken. We zullen de ouders moeten laten zien dat een opleiding belangrijk is. Nu weten ze niet wat het is en hechten er geen waarde aan.
  • De meeste kinderen lukt het niet om door te studeren. Het grootste probleem voor deze kinderen ligt bij begrijpend lezen. De kinderen leren wel lezen, maar doen daar verder weinig mee. Thuis zijn er geen boeken of tijdschriften, want vader en moeder kunnen niet of nauwelijks lezen. Ze worden van huis uit ook niet gestimuleerd om te lezen. De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. Aktie voor Aktie betaalt nu voor alle kinderen in de opvanghuizen een speciale cursus, gericht op begrijpend lezen en gegeven door daarvoor opgeleide docenten. Bovendien worden de opvanghuizen uitgerust met nieuwe computers, aangesloten op internet, zodat de kinderen daar kennis mee kunnen maken. Internet dwingt tot lezen en laat het belang van lezen zien. Verder worden tijdschriften aangeschaft passend bij deze leeftijdsgroep.
  • We noemden al de opleiding tot schoonheidsspecialiste en kapster. Verder naaicursussen en computercursussen. En wat zich maar aandient.