In Brazilië, het grootste land van Zuid-Amerika, zijn de verschillen tussen arm en rijk zeer groot en schrijnend, in dit ogenschijnlijk welvarende land wonen heel wat mensen die amper een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. En zoals we regelmatig horen en zien via de media is het in het land zelf en in de omringende landen behoorlijk onrustig, zacht uitgedrukt. Gelukkig hoeven wij niet met lede ogen toe te zien, maar kunnen wij, als vereniging Aktie voor Aktie (AvA), met behulp van alle leden en donateurs, daadwerkelijk iets doen om een klein deeltje van de mensen daar te helpen. En dat al bijna 40 jaar!

Het is fijn om te kunnen melden dat er ook het afgelopen jaar, 2018, weer heel veel is gebeurd ten bate van de kinderen in Alagoas, dat stukje van Brazilië waar AvA werkzaam is. We begonnen als bestuur het jaar met toeleven naar de jaarvergadering in april, en dachten met een lezing over het belang van (voor-)lezen een interessant onderwerp te presenteren aan de achterban, dat was ook zo, maar helaas blijft de opkomst van de achterban slecht, en dat is heel jammer.
De spreekster van die avond legde ons het belang van (voor-)lezen uit, iets waar wij mee te maken hebben in ons werkgebied: door voorlezen en zelf lezen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Dit wordt nu ook in ons werkveld door de zusters onderkend. Iets waar met name ons bestuurslid Mireille van der Horst zich voor heeft ingezet.

Na de besluitvorming tijdens de jaarvergadering is in mei de fusie van Kind in Malawi (KiM) en AvA afgerond. Met Chris Gaasbeek en Wim Klasens in ons bestuur, sinds resp.2017 en 2016, blijft KiM goed vertegenwoordigd. Ook zijn enkele donateurs van KiM meegegaan naar AvA, daar zijn we uiteraard heel blij mee. Malawi kreeg veel aandacht. Enerzijds de voortzetting van het project om 20 jongeren op te leiden voor een beroep, anderzijds de steun aan een dorp voor gehandicapte kinderen in de vorm van fysiotherapie.

Het bestuur kreeg dit jaar te maken met de privacywetgeving en hoe daarmee om te gaan. Het is duidelijk dat als we zorgvuldig met persoonsgegevens (blijven) omgaan, en ze alleen gebruiken waarvoor ze binnen de vereniging nodig zijn, er geen aanpassingen gedaan hoeven worden. Mocht er in de toekomst iets veranderen op dit gebied, dan zullen we maatregelen nemen. We houden wat dat betreft de vinger aan de pols. In ieder geval blijft zorgvuldigheid geboden bij het registreren van alle gegevens van de leden, adoptieouders en – kinderen, ook op de facebookpagina zullen foto’s niet meer worden voorzien van namen.

Er zijn plannen om de website te moderniseren, om de administratie van leden en sponsorkinderen aan te passen en waar mogelijk te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Veel is mogelijk op het gebied van automatisering, maar door gebrek aan kennis binnen het bestuur zit hier nog niet veel schot in.

Er wordt dit jaar benadrukt dat er gezocht moet worden naar nieuwe bestuursleden, onze voorzitter, Koos Vermeulen, heeft aangegeven dat hij graag plaats wil maken voor een opvolger. Hij heeft er ondertussen een periode van ruim 10 jaar opzitten, en dat is wat hem betreft lang genoeg geweest.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Sarita Boogaard, zij kon haar werk voor ons vanwege privéomstandigheden niet voortzetten.

In de Aktief van september hebt u kunnen lezen hoe haar taken, de administratie en contacten rond adoptiekinderen, zijn verdeeld zodat de achterstand ingelopen is. De Sonob, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië, heeft dit jaar de knoop moeten doorhakken en zichzelf opgeheven. Zij kampten met een teruglopend ledenaantal en vergrijzing van de achterban. AvA heeft al jaren goed contact heeft met deze stichting, in Nederland maar ook in Brazilië, we werken immers in hetzelfde gebied. Daarom had AvA in 2017 al de zorg voor een deel van de kinderen overgenomen, nu is dat ook met de rest van de kinderen gebeurd. We hebben de erfenis van Sonob gekregen, en dat betreft ook financiële middelen en een paar van de overgebleven donateurs.

U, leden en donateurs van AvA, bent dit jaar op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en gebeurtenissen via de Aktief van maart en september, de kerstbrief en via facebook en de website. Twee keer is dit jaar ons blad ‘Aktief’ verschenen, dan valt gelijk de goed verzorgde lay-out en het omslag op: de lay-out is in de ervaren en vertrouwde handen van Henk de Bie, de druk werd verzorgd door de RK parochie en de omslag werd weer gesponsord door de firma Stolwijk, waarvoor grote dank! In december tenslotte werd de kerstbrief verzonden met een aantal berichten uit het veld, en ook weer een oproep voor nieuwe leden, en nieuwe bestuursleden. Hoewel we enkele nieuwe leden mochten verwelkomen, zijn we nog steeds opzoek naar mensen die in het bestuur zitting willen nemen.

U kon op verschillende plaatsen het uitgebreide verslag lezen van het werkbezoek dat enkele bestuursleden in mei dit jaar gemaakt hebben. Zij zijn in mei dit jaar 14 dagen in Brazilië geweest en hebben daar alle projecten bezocht, heel veel mensen ontmoet, en er is ook gepraat over de te bouwen landbouwschool, het project waar Adriano Ferreira zich mee bezig houdt. Met koffers vol educatieve en (re-)creatieve spullen vertrokken zij en met net zulke volle koffers kwamen zij weer terug: allemaal cadeaus en attenties, blijken van genegenheid en dankbaarheid van de kinderen, hun ouders en de zusters, voor de lieve mensen in Nederland! Heel bijzonder was dat speciaal voor hen alvast het feest werd gevierd van het 25-jarig bestaan van het tehuis in Igaçi. Met daarbij de ontmoeting met enkele tientallen jonge vrouwen die vroeger zijn opgevangen in dit tehuis.

Vorig jaar vertelden we dat het bedrijf Tulpkeukens uit Twente een project van ons in Brazilië wilde gaan sponsoren, dat is dit jaar dan ook gebeurd! Het nieuwe opvanghuis in Pão de Açúcar, een project geleid door Jos Wouters, vangt zo’n 40 kinderen op, 15 van hen worden door Tulp gesponsord!

Dit jaar zijn er weer van vele kanten donaties gekomen, u ziet het terug in het financiële overzicht. De jaarlijkse sponsorlopen van Willibrordschool in Vleuten en de IJsselsteinloop schenken elk jaar een fors bedrag. Ook de donaties die binnenkomen van particulieren, de opbrengst van een verjaardags- of jubileumfeest, het is allemaal zo welkom en wordt door ons in grote dankbaarheid ontvangen, en in Brazilië des te meer! Het aantal geldbusjes dat uitstaat wordt steeds minder, logisch ook, want er is steeds minder muntgeld in omloop, toch mogen we af en toe nog een busje ophalen en staan we versteld hoeveel geld er inzit! Vele kleintjes maken één grote! Blijven we gebruik maken van de geldbusjes? Dat is toch uit de tijd? Maar nee, zolang er mensen zijn die langs deze weg een bijdrage willen leveren, blijft het bestaan. En is een busje vol, dan levert dat toch weer een mooi bedrag op.

Blikten we vorig jaar nog vooruit naar het werkbezoek, en wat er hier in Nederland ging gebeuren voor de kinderen in Brazilië, dat is alweer achter de rug, het werkbezoek was zeer indrukwekkend, en misschien was het daarna rustig in ons land, we ‘genoten’ van een lange hete zomer, maar in Brazilië én in Afrika ging het werk gewoon door. Het is prachtig werk om een schakel te kunnen vormen tussen de inspanningen die in ons land geleverd worden, en die het mogelijk maken voor hen in Brazilië en Malawi om daar de plannen en projecten te ontwikkelen en uit te voeren, alles ten gunste van kinderen die recht hebben op een waardig bestaan.

Ter afsluiting van dit jaarverslag mag genoemd worden dat, hoewel het bestuur zich inzet, zij niets is zonder de inbreng van de leden en donateurs, en al helemaal niets zonder de enthousiaste veldwerkers in Brazilië en in Malawi!