Wat een (corona)jaar hebben we achter de rug! 

Qua bestuur danken we de bestuursleden Mireille van der Horst, Margreet van der Meulen en Wim Klasens voor hun bijdragen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Frank Venus voorzitter, Nathalie Spee als penningmeester, Mieke Claushuis als secretaris en reeds bij u bekend Nino Bloemsma, Joop van Wijk, Chris Gaasbeek en onze nestor Rini Buijs  

De lijntjes met elkaar, bestuur en de zusters in Igaçi en Palmeira, houden we  zo kort mogelijk. Mails en google translate zijn onmisbaar geworden. 

Dat geldt ook voor de contacten met Jos Wouters en Adriano Ferreira, soms gaat het moeizaam en krijgen we niet de duidelijkheid die we willen, en spelen cultuurverschillen een rol, maar met geduld en (wederzijds) begrip, komen we elke keer weer tot overeenstemming.

De zusters hebben zich geweldig ingezet om tijdens Corona en nu de scholen dicht gingen om toch de kinderen thuis aan het werk te houden en waar nodig aan de ouders voedsel pakketten te geven.

In Malawi zoals u in de Aktief kunt lezen hebben we een paar mooie successen en de stichting Maret heeft ons haar steun toegezegd.

Uw bestuur heeft elke 6 weken vergaderd en de hoofden en harten staan allemaal dezelfde kant op: we willen kansarme kinderen een toekomst geven!