Aktie voor Aktie zet zich in voor kansarme kinderen en wil hen helpen een toekomst op te bouwen waarin zij voor zichzelf kunnen zorgen.

hoe pakt Aktie voor Aktie dit aan?

  • Financiële adoptie van kinderen van 6 to 16 jaar maar alleen kinderen die dat echt nodig hebben, bijna allemaal meisjes omdat die het meest aan hun lot worden overgelaten.
  • Bouwen en ondersteunen van huizen waarin straatkinderen worden opgevangen en van scholen waar deze kinderen les krijgen. Het helpen van deze kinderen bij hun opleiding, een opleiding die past bij hun capaciteiten en die hen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. De meeste van deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand en hebben daarom extra ondersteuning nodig.
  • Uitdelen van voeding in gebieden waar dit nog echt nodig is, soms wekelijks, soms maandelijks.
  • Verbeteren van het inkomen of van de woning van de ouders als we denken dat dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen. Deze activiteiten worden uitgevoerd door instellingen en personen in Brazilië en Malawi.

Aktie voor Aktie beoordeelt hun plannen en zorgt dan voor het geld om die plannen uit te voeren.