Met geld van de gemeente Utrecht en van de Meernse kanarievereniging heeft Aktie voor Aktie alle kinderen in onze tehuizen in Brazilië een cadeautje kunnen geven.

Zuster Aulenice wil graag vertellen waarom zij gekozen heeft voor dit jubileumcadeau voor alle kinderen die Aktie voor Aktie in Brazilië. opvangt: een rugtas met schoolspullen. Zuster Aulenice is de directrice van het kinderopvanghuis in Igaci. Zij heeft een opleiding in pedagogiek en sociaal werk:

In Brazilië wordt het onderwijs verzorgd door een gemeentelijk, staats- en federaal netwerk van openbare en particuliere scholen. Alle kinderen die door onze kinderopvanghuizen worden bijgestaan krijgen les in gemeentelijke en staatsscholen. Het voornaamste doel van deze scholen is onderwijs te bieden aan de kinderen van de arbeidersklasse met ouders die een laag inkomen hebben of werkloos zijn, van kleuteronderwijs tot en met de middelbare school. Ons opvanghuis ondersteunt hun ontwikkeling op school, met als doel het bereiken van goede schoolprestaties en sociale inclusie van degenen die dagelijks gebruikmaken van ons kinderopvanghuis. De sociaal-economische omstandigheden waarin onze kinderen en adolescenten opgroeien en het gebrekkige onderwijssysteem maken een succesvolle scholing moeilijk. Een van de elementen die succes in de weg staan is het gebrek aan lesmateriaal en schoolspullen zoals boeken, kleurpotloden, spelletjes, schriften et cetera. Daarbij komt vaak nog een gebrek aan eten.

Ook zien we dat de meeste kinderen en adolescenten geen rugzak kunnen aanschaffen om het vereiste basismateriaal voor school in te vervoeren. Gezien dit alles is het duidelijk dat een schoolspullenpakket voor onze leerlingen een stimulans zou zijn. Met zo’n pakket zouden ze heel blij zijn, en het zou ze nog enthousiaster maken om beter te leren lezen en schrijven. We denken dat een schoolspullenpakket met een gepersonaliseerde rugzak de band van de kinderen met ons opvanghuis zal versterken. Het zou bovendien meer bekendheid geven aan het belangrijke, mooie werk dat door Nederlanders via Aktie voor Aktie hier in Igaçi, in de staat Alagoas in het Noordoosten van Brazilië, wordt verricht.