Tijdens de jubileumactiviteiten van Aktie voor Aktie was de coördinator voor onze projecten in Malawi, Angus Gaisford (rechts op de foto), vier dagen in Nederland. Hij was aanwezig bij het jubileumfeest op 15 november jl en daarnaast heeft het bestuur hem uitvoerig kunnen spreken over de situatie en voortgang in Malawi. Angus Gaisford geeft leiding aan AquAid Lifeline in het zuiden van Malawi. Deze organisatie heeft op meer dan 25 locaties in vooral het landelijk gebied voorzieningen voor kinderen, zoals 2 kinderdorpen, 12 voedingscentra, 3 klinieken, 2 kleuter- en basisscholen en 2 middelbare scholen. Er is nu ook een middelbare school in aanbouw. Enkele van de uitdagingen die hij benoemde zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en verminderen van de uitval van leerlingen. Ook is de samenwerking met de overheidsinstanties een uitdaging door de bureaucratie, corruptie en afwijkende belangen. Inmiddels is AquAid Lifeline al 20 jaar actief in Malawi.

Scholingsfonds blijvend succesvol
Het Scholingsfonds dat al sinds 2010 bestaat heeft in die jaren een praktijkopleiding mogelijk gemaakt voor ongeveer 110 studenten. Dit zijn allemaal jonge mensen die na de middelbare school geen mogelijkheden hadden om verder te komen, simpelweg omdat hun familie erg arm is. Vaak hebben zij ook een of beide ouders verloren door sterfte of simpelweg vertrek naar elders. Partnerorganisatie AquAid Lifeline zoekt bij het toekennen van een bijdrage uit het fonds altijd naar een stukje commitment. ‘Wat kun jij zelf bijdragen?’, is de vraag die altijd aan de studenten wordt gesteld. Dat vertaalt zich in een kleine financiële bijdrage, in (vrijwilligers)werk na afloop ten behoeve van AquAid of (als een baan gevonden is) in het terugbetalen van een deel van de verstrekte beurs, zodat ook anderen weer een kans krijgen. Deze aanpak is een van de sleutelfactoren voor het succes, net als de persoonlijke betrokkenheid vanuit AquAid. De jonge studenten zijn zich heel bewust dat er mensen ver weg zijn die juist hen willen helpen. Afgelopen zomer nog zijn er weer enkele jongeren afgezwaaid met een diploma. Zoals Sheila M’madi (foto), die nu aan de slag kan als verzorgende en verloskundige. In alle jaren is slechts één student voortijdig uitgevallen. En naar schatting heeft een derde van de studenten een vaste baan gevonden en heeft een derde tijdelijke banen, vrijwilligerswerk of worden eerst extra stages gedaan. Een ander deel is iets heel anders doen doordat het niet lukte betaald werk te vinden.