Algemene gegevens vereniging

Officiele en publiek bekende naam
Vereniging Aktie voor Aktie

Nummer Kamer van Koophandel
Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht, nr 40478478
RSNI-/Fiscaal nummer: 8014.58.262

Contactgegevens
Secretariaat: info@aktievooraktie 

Telefoonnr.: +31(0)6-15008087

Contactformulier

jaarverslag 2020

Doelstelling en bestuur

Beloningsbeleid

Hoofdlijnen beleidsplan