Bestuur
Frank Venus, voorzitter
Margreet van der Meulen, secretaris
Wim Klasens, penningmeester

Rini Buijs, algemeen
Mireille van der Horst, opleidingen
Joop van Wijk, subsidies
Nino Bloemsma, administratie

Medewerkers
Henk de Bie, communicatie
Mevr. Booij, spaarbusjes
Rijk Brouwer, postbezorging
Ingeborg Geijtenbeek, adopties, postbezorging
Gerrit Hoffland, postbezorging
Jan Jongerius, postbezorging
Jan Kok, postbezorging
Janny Kok, spaarbusjes
Eric Kraan, website
Gert en Riekie Miltenburg, postbezorging
Hetty Miltenburg, algemeen
Frank Poorthuis, controle jaarrekening
Bert Rigter, projecten
Koos Vermeulen, algemeen
Tinka Verweij, Facebook
Anton Voskuilen, postbezorging
Jack Apallius de Vos, website

Vertalers
Toos Booij
Manon Galesloot
Herman Kok
Beth do Amaral Lins
Jeanette Salomons
Yorly Torrico
Elly van de Venne
Jos Wouters, tolk en vertegenwoordiger Brazilië

Ondersteuningsfonds
Aktie voor Aktie heeft een ondersteuningsfonds opgericht in de vorm van een stichting.
Dat fonds (stichting Aktie voor Aktie) moet er voor zorgen dat de doorlopende projecten van Aktie voor Aktie ook in de toekomst kunnen voortbestaan.

Bestuursleden Ondersteuningsfonds
Koos Vernooij, voorzitter
Rien van der Heuvel, secretaris
Joop van Wijk, penningmeester
Rini Buijs

Legaat of gift
Gevraagd wordt om legaten en giften in dit ondersteuningsfonds te storten. Zo kan duurzame hulp worden gewaarborgd.