Aktie voor Aktie doet dit werk dank zij de steun van velen in onze lokale gemeenschap. Veel particulieren steunen ons met giften en door de financiële adoptie van meer dan 250 straat- en zwerfkinderen.

Diverse scholen zamelen regelmatig geld in of organiseren een sponsorloop voor onze projecten.

Plaatselijke bedrijven hebben de realisering van bepaalde projecten mogelijk gemaakt. Steun is er ook van maatschappelijke organisaties.
Ook de kerken zamelen regelmatig geld in voor onze doelen.

Aktie voor Aktie weet zich gesteund door velen in onze gemeenschap, ook als een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Aktie voor Aktie is in de loop der jaren een begrip geworden.