Aktie voor Aktie ontplooit veel activiteiten in kleinschalige, overzichtelijke en beheersbare projecten.

Voorbeelden uit de 40-jarige praktijk:

– De verzorging en scholing van straat- en zwerfkinderen in opvangcentra;
– De financiële adoptie van kinderen en gezinnen;
– Het bieden van financiële hulp voor scholing;
– De bouw van eenvoudige ontmoetings- en opvangcentra;
– Het slaan van waterputten en de aanleg van waterzuiveringsvoorzieningen;
– De bouw van kleine woningen in een krottenwijk;
– Het uitdelen van voedsel en kleding aan de allerarmsten;
– Financiering van een kleinveeteeltproject;
– Hulp aan vissers: bouw van een koelhuis, verschaffen van materialen voor netten;
– De aanschaf van een ambulance.