Aktie voor Aktie garandeert dat iedere ontvangen hulpverleningseuro voor 100% naar de mens in nood gaat. Aktie voor Aktie staat er ook garant voor dat de giften besteed worden voor het doel waarvoor ze gegeven worden.

Dat kan….. omdat:

  • Aktie voor Aktie uitsluitend werkt via veldwerkers in de noodgebieden waarmee een vertrouwensband bestaat;
  • Aktie voor Aktie hier in eigen land uitsluitend werkt met vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor dit doel;
  • Aktie voor Aktie geen dure wervingscampagnes voert, maar steun zoekt voor het werk met simpele middelen en persoonlijk contact.