Verslag van het werkbezoek aan de projecten in Brazilië
Van 22 mei tot 30 mei 2018 heeft Aktie voor Aktie een werkbezoek gebracht aan de projecten in Brazilië. Hiervan is een verslag gemaakt dat u hier kunt lezen.

Verslag werkbezoek Brazilie 2018

 

Samengaan met Kind in Malawi een feit
Tijdens de jaarvergadering op 19 april jl. is met algemene stemmen het voorstel goedgekeurd om de activiteiten van de stichting Kind in Malawi over te nemen. Aktie voor Aktie gaat de projecten in Malawi ongewijzigd voortzetten en zo nodig uitbreiden. Om de continuïteit te kunnen waarborgen treedt Chris Gaasbeek, voorzitter van de stichting Kind in Malawi, toe tot het bestuur van Aktie voor Aktie. Beide organisaties zien in het samengaan een groot aantal voordelen.

 

Tulp Keukens gaat Aktie voor Aktie steunen!
Tulp Keukens gaat de kosten van opleiding en begeleiding van 15 meisjes in Pão de Açúcar voor haar rekening nemen. Deze toezegging heeft Arold Korst, directeur van Tulp Keukens, gedaan nadat hij kennis had genomen van het nieuwe project dat Aktie voor Aktie binnenkort gaat opstarten.

Tulp Keukens gaat Aktie voor Aktie steunen.

Dit project wordt geleid door Jos Wouters, onze vertegenwoordiger in Brazilië en woonachtig in Pão de Açúcar. Het project moet een vervanging worden voor de ondersteuning die zuster Redempta jarenlang heeft gehad, een ondersteuning die helaas is gestopt. Haar school is (samen met een middelbare school en een universiteit) door het bisdom verkocht aan een commerciële organisatie.

Voor Aktie voor Aktie is dit een geweldige opsteker. Tulp Keukens heeft zelf contact opgenomen met Aktie voor Aktie nadat zij op de website hadden gezien welke projecten in Brazilië lopen. Natuurlijk heeft ook de garantie dat 100% van elke donatie naar de kinderen gaat, meegewogen bij het besluit.

 

Braziliaan heeft succes in Vleuten-De Meern
Afgelopen week bezocht Adriano Ferreira Vleuten-De Meern om steun te zoeken voor zijn plan om een landbouwschool te stichten voor arme boeren in het Noordoosten van Brazilië. En met succes! Maar liefst drie organisaties hebben zich nu al bereid verklaard om een goed uitgewerkt plan financieel te steunen.

Adriano is voorzitter van de Braziliaanse organisatie MTC. Deze organisatie probeert boeren aan een betere opbrengst te helpen. Het MTC wordt gesteund door honderden vrijwilligers, door de bisschoppen en door zo’n 5.000 families. MTC werkt aan de opleiding van boeren. De meeste werken namelijk nog precies eender als hun vader en grootvader omdat ze analfabeet zijn. MTC probeert ook de vrouwen aan werk te helpen door de producten van het land eerst door hen te laten bewerken. Bijvoorbeeld door broden te bakken of alleen maar door het product netjes te verpakken. Dat lijkt eenvoudig, maar de mensen zijn zo arm dat ze dit alleen niet kunnen realiseren. Het gemiddelde inkomen ligt in de deelstaat Alagoas bijvoorbeeld op ongeveer 2.700 dollar per jaar. En dat bij een prijsniveau van 60% van Nederland.

De boeren zijn zo arm dat ze de koeien cactussen voeren.

De organisaties die hun steun hebben toegezegd zijn De Wilde Ganzen uit Hilversum, Aktie voor Aktie uit Vleuten-De Meern en een stichting die onbekend wil blijven. In het komende jaar zal Aktie voor Aktie zich hard maken om het nog ontbrekende bedrag bij elkaar te brengen.

In Brazilië is de afstand tussen rijk en arm erg groot. En het zijn de rijken die in de regering de dienst uitmaken. Daarom moet het initiatief voor de bouw van een eenvoudige landbouwschool komen van een private instelling. Aktie voor Aktie werkt al 38 jaar in dit gebied om kinderen een menswaardige toekomst te bezorgen. Dat doet Aktie voor Aktie door straatkinderen op te vangen, door hen te eten te geven, hen op te voeden en vooral door hen op te leiden. Dat lukt niet altijd, maar de resultaten zijn zeer hoopgevend. Aktie voor Aktie garandeert bovendien dat elke donatie voor 100% aan de kinderen wordt besteed. Wilt u meer weten?

 

Sponsorloop door leerlingen van de Willibrordschool weer een groot succes
Door het grote enthousiasme van alle leerlingen werd de Sponsorloop die de Willibrordschool te Vleuten ieder jaar in november op Willibrorddag organiseert een groot succes.

Nadat de leerlingen in de voorgaande weken zoveel mogelijk sponsors hadden overgehaald om hen met een groot bedrag te sponseren kon op woensdag 8 november de echte strijd losbarsten. Eerst werd nog uit volle borst het Willibrordlied gezongen waarna de 200 kinderen van de onderbouw het parcours op de speelplaats, zo hard als ze konden, en zo vaak als vol te houden was, af renden.

Sponsorloop Willibrordschool 2017

De ruim 400 bovenbouw leerlingen liepen eerst rustig in een grote optocht naar het Lint in het Maxima Park en gingen daarna ook echt los door zoveel mogelijk rondjes te lopen. Wel tot 14 keer toe.

Nadat alle stempels op de stempelkaarten geteld en vermenigvuldigd waren met de toegezegde sponsorbedragen kwam de totaal telling boven de € 10.000,- uit. De helft daarvan gebruikt de school om het schoolplein mooier en veiliger te maken. De andere helft is voor het goede doel: de vereniging Aktie voor Aktie.

Aktie voor Aktie maakt met dit geld beroepsopleidingen voor wezen in Malawi mogelijk. Malawi is een arm Afrikaans land waar beroepsopleidingen niet door de regering betaald worden en waar wezen dus geen beroepsopleiding kunnen volgen. Door het geweldige rennen van de leerlingen van de Willibrordschool en de grote inzet van de vele vrijwilligers kan dat nu wel.

Zoals Willibrordus lang geleden onderwijs in Nederland mogelijk maakte doen de leerlingen van de Willibrordschool dat nu in Malawi.

 

Braziliaans bezoek
Van 13 tot 17 november zal Adriano Ferreira ons land bezoeken. Hij komt op uitnodiging een congres bezoeken over Mensenrechten, Milieu en Democratie, georganiseerd door een Duitse stichting die zich bezighoudt met het bevorderen van ontwikkelingswerk in Brazilië. Aansluitend bezoekt hij dan Aktie voor Aktie.

Bezoek Ferreira aan Aktie voor Aktie

Adriano is een zeer actief persoon. Hij komt uit een arm gezin, is werkzaam bij de gemeente Igaçi en heeft daarnaast in de avonduren een studie afgerond (zie de foto). Bovendien is hij politiek actief. Hij was een fan van de vorige Braziliaanse president, Dilma Rousseff, hij heeft haar ook ontmoet. Hij strijdt met name tegen de grote ongelijkheid in Brazilië.

Verder is hij voorzitter van een beweging die als doel heeft boeren aan een betere opbrengst te helpen. In die hoedanigheid is hij voor Aktie voor Aktie heel belangrijk. Vrijwel alle boeren in de deelstaat Alagoas, ons werkgebied, zijn analfabeet. Zij werken daarom bijna altijd nog net zoals ze het van hun vader hebben geleerd. Samenwerking met andere boeren hoort daar niet bij. Met de hulp van Adriano financieren we nu een cursus speciaal voor jonge boeren. Een cursus met aandacht voor nieuwe agrarische technieken, maar ook voor sociale vaardigheden om zo de samenwerking met andere boeren te bevorderen. Adriano verwacht dat deze jonge boeren open staan voor veranderingen.
Wilt u meer weten? Bel Koos Vermeulen, 030-6665200.

 

IJsselsteinloop 2017
De 35e editie van de PodoXpert IJsselsteinloop was een groot succes. Totaal hebben 2740 deelnemers zich ingeschreven en zijn er 2400 werkelijk gestart. Dit jaar ontving iedere deelnemer het bekende IJsselsteinloop T-shirt en een lustrum medaille. Er is een bedrag van maar liefst 8.000 euro bij elkaar gelopen voor Aktie voor Aktie.
Bekijk het persbericht.

ijsselsteinloop 2017

 

 

Jaarvergadering 20 april 2017
Op 20 april 2017 is de jaarvergadering van Aktie voor Aktie gehouden in De Schalm.
U kunt hier het verslag lezen van deze jaarvergadering.

Jaarvergadering

 

Sponsorloop Willibrordschool
Op 2 november is de jaarlijkse sponsorloop van de Willibrordschool geweest. Het is altijd een feest om te zien hoe de kinderen van de Willibrordschool genieten van deze activiteit. En niet alleen de kinderen. Er staan wel honderd ouders en grootouders langs de kant om hun (klein) kinderen aan te moedigen. Voor de school is het altijd een heel geregel, de sponsorloop is onderdeel van de Willibrorddag waarop nog meer activiteiten worden georganiseerd.

De opbrengst is dit jaar meer dan € 9.300,-, een record. Een deel van dit geld is bestemd voor nieuwe speeltoestellen op de speelplaats van de school. De rest mag Aktie voor Aktie besteden aan het opleiden van een dertigtal arme boeren in Noordoost Brazilië. Wij hopen dat ze door deze cursus in staat zullen zijn om een betere opbrengst van hun land te krijgen en zo een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen zonder financiële hulp van anderen.

Aktie voor Aktie Brazilie Afrika

 

Aktie voor Aktie:

  • Is een vereniging opgericht in 1979 in Vleuten-De Meern
  • Garandeert dat 100% van elke donatie naar het door de donateur gekozen doel gaat
  • Steunt projecten die kansarme kinderen meer zicht geven op een menswaardige toekomst
  • Geeft haar leden de gelegenheid om zo’n kansarm kind financieel te adopteren

Aktie voor Aktie Brazilie Afrika

Financiële adoptie:

  • Aktie voor Aktie heeft huizen waar kinderen elke dag worden opgevangen, opgevoed en opgeleid
  • Leden van Aktie voor Aktie kunnen voor € 5,- per week een kind financieel adopteren
  • Dat geld wordt besteed aan de opleiding van het kind en, als er over is, aan het gezin
  • Financiële adoptie zorgt voor een band met het kind: het biedt de mogelijkheid om met het kind te communiceren (via een vertaler) en het kind put vaak kracht uit het feit dat er in Nederland iemand is die voor haar/hem zorgt.