210-060 vce 70-412 vceMicrosoft Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 700-501 vce 70-417 vce 200-125 exam Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-105 exam Training 210-260 exam 300-075 exam 300-070 exam 200-105 exam 300-101 exam Pass CISCO 300-115 exam - test questions 200-310 exam SY0-401 exam 400-101 exam EX200 exam Cisco CCNP Security 300-207 exam SITCS EX300 exam 400-051 exam 200-355 exam 300-320 exam Download 3I0-012 exam PDF Questions Answers 070-463 exam 300-206 exam 640-916 exam Exam Ref 70-697 exam Configuring Windows 210-451 exam 1Y0-201 exam 070-346 exam 100% Pass Guarantee of Your 640-911 exam Aktie voor Aktie


Jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering 20 april 2017
Op donderdag 20 april 2017 wordt de jaarvergadering van de vereniging Aktie voor Aktie gehouden om 20.00 uur in Cultureel Centrum de Schalm, Oranjelaan 10 De Meern.
Download hier de vergaderstukken.

 

IJsselsteinloop 2017
De 35e editie van de IJsselsteinloop vindt plaats op de zaterdag voor Pinksteren, 3 juni 2017. Aktie voor Aktie is een van de sponsordoelen.
Bekijk het persbericht

Aktie voor Aktie Brazilie Afrika

Sponsorloop Willibrordschool
Op 2 november is de jaarlijkse sponsorloop van de Willibrordschool geweest. Het is altijd een feest om te zien hoe de kinderen van de Willibrordschool genieten van deze activiteit. En niet alleen de kinderen. Er staan wel honderd ouders en grootouders langs de kant om hun (klein) kinderen aan te moedigen. Voor de school is het altijd een heel geregel, de sponsorloop is onderdeel van de Willibrorddag waarop nog meer activiteiten worden georganiseerd.

De opbrengst is dit jaar meer dan € 9.300,-, een record. Een deel van dit geld is bestemd voor nieuwe speeltoestellen op de speelplaats van de school. De rest mag Aktie voor Aktie besteden aan het opleiden van een dertigtal arme boeren in Noordoost Brazilië. Wij hopen dat ze door deze cursus in staat zullen zijn om een betere opbrengst van hun land te krijgen en zo een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen zonder financiële hulp van anderen.

 

Aktie voor Aktie:

  • Is een vereniging opgericht in 1979 in Vleuten-De Meern
  • Garandeert dat 100% van elke donatie naar het door de donateur gekozen doel gaat
  • Steunt projecten die kansarme kinderen meer zicht geven op een menswaardige toekomst
  • Geeft haar leden de gelegenheid om zo’n kansarm kind financieel te adopteren

Aktie voor Aktie Brazilie Afrika

Financiële adoptie:

  • Aktie voor Aktie heeft huizen waar kinderen elke dag worden opgevangen, opgevoed en opgeleid
  • Leden van Aktie voor Aktie kunnen voor € 5,- per week een kind financieel adopteren
  • Dat geld wordt besteed aan de opleiding van het kind en, als er over is, aan het gezin
  • Financiële adoptie zorgt voor een band met het kind: het biedt de mogelijkheid om met het kind te communiceren (via een vertaler) en het kind put vaak kracht uit het feit dat er in Nederland iemand is die voor haar/hem zorgt.

 

Opening nieuw lesgebouw
Op zaterdag 16 april is het nieuwe lesgebouw in Igaci geopend. Dit gebouw is betaald uit de opbrengst van de sponsorloop van de Willibrordschool in 2014, aangevuld met een subsidie van Wilde Ganzen en een grote bijdrage van Aktie voor Aktie.

De inventaris is betaald uit de opbrengst van de sponsorloop in 2015. Omdat er de afgelopen maanden een ernstige epidemie van ziektes in Igaci heerste, die door muggen worden overgebracht, is de opening tegelijkertijd benut om een groot feest te organiseren voor alle kinderen.

Opening school Igaci Brazilie

 

Verslag van het werkbezoek aan Brazilië
Een delegatie van het bestuur heeft begin november een werkbezoek gebracht aan de projecten in Brazilië. Dat bezoek heeft weer veel kennis opgeleverd over de voortgang van de projecten en over de situatie in Brazilië. Vooral van belang is natuurlijk de ontwikkeling van de adoptiekinderen in de verschillende opvanghuizen en scholen. Slagen wij erin om hen een toekomst te bezorgen waarin zij helemaal voor zichzelf kunnen zorgen?
Lees het verslag